Ali Sami Arlı / Akyaka Kadın Azmağının Yasal Korunma Koşulları (10.Sayıdan devam)

Akarsuların kıyı kanunu karşısında deniz ve göllerden farklı olduğu nokta şudur:
Yönetmeliğin 4. maddesine göre Akarsular kıyı kenar çizgisi tespitine tabi değildir. Ancak, bu durum Azmak ‘a sıfır noktasına kadar müdahaleye hak kazandırmaz. İlgili ve yetkili kurumlarca bir yaklaşma mesafesi belirlenerek, rekreaktif kıyı bandı belirlenmesi şarttır. Bu şekilde hem Azmak korunabilecek ve hem de kamusal yarar gözetilmiş olacaktır.
Rekreaktif alan tanımına gelince:
Kamunun eğlence ve dinlenme gereksinimlerini karşılamaya dönük, açık olarak düzenlenen, yaya yolu, oturma, yürüyüş, spor yapma ve yeşil bitki örtüsü olarak tanımlanabilir.
5. madde de bu amaçla yasaya konulmuş ve yaklaşma mesafesi içerisinde rekreaktif amaçlı plan ve uygulama yapılacağını öngörmüştür.
Dolayısıyla, bu amaç dışında kullanım ve plan uygulaması yasal değildir.
Akyaka Azmağında mevcut olan Ticari İşletmeler Azmak kıyısını kapatmak suretiyle, kamunun kesintisiz istifadesini önlemişlerdir. Bu işletmelerin önü arka, arkası ise ön olmuştur.
İşletme ile Azmak kıyısı arasında en az rekreasyon bandı kadar genişlikte bir mesafe olmalı ve buradan da tesislere giriş imkanı sağlanmalıdır.
Oluşturulacak bu alan şayet Özel mülkiyet içerisinde kalıyor ise, tapu maliki ya terk yapacak, yapmıyorsa hazine bu kısmı kamulaştıracak, ya da AİHM kararları doğrultusunda tapu iptali davası açacak ve tapu malikine uygun bir tazminat ödeyecektir.
Akyaka Kadın Azmağı da Kıyı Kanununa tabidir.
Kıyı kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4. maddelerinde Akarsunun tarifi yapılmıştır.
Şöyle: Akarsu, Devamlı akış
gösteren ve ekli listede belirtilen akarsulardır.
O halde, Yönetmeliğin liste halinde nehirleri akarsular olarak tahdiden sınırlaması yasaya ve onun ruhuna aykırıdır.
Yönetmeliğin 4. maddesi ne diyor?
Devamlı akış gösteren akarsular. diyor.
Coğrafya bilimi ne der?
Yeraltı ve yer üstü sularının, arz üzerinde, belirli bir yatak içerisinde, kendi doğal eğimi boyunca, sürekli akış gösteren suların genel adıdır.
Dere – Çay – Irmak – Nehir – Hepsi akarsudur.
Akyaka Kadın Azmağı bu tanıma girer ve Irmak ve Nehir değilse bile, Dere ve Çay niteliğindedir.
Kıyı Kanunu genel bir kanundur. Özele inmez. Nehirler liste edilmiş de Göller neden listelenmemiş ? Düşündürücü değimlidir? Jeolojik bir hadise ile Nehir büyüklüğünde bir Akarsu oluşsa kapsam dışı mı kalacakdır ?
Kadın Azmağı, yeraltından gelen suların bir yatakta toplanıp, belirli bir eğimle devamlı akış gösteren ve yaklaşık 1.700 metre mesafe katederek, yatağı boyunca debisinde artış göstererek denize karışan bir akarsudur ve bu nedenle kıyı kanununa tabidir.
YASAYA AYKIRI YÖNETMELİK OLMAZ, LİSTE HALİNDE VE NEHİR İBARESİ İLE SINIRLAMA YASANIN ÖZÜNE AYKIRIDIR.
Haddi zatında Anayasa Mahkemesinin 1986 yılındaki iptal kararının gerekçelerinden birisi de bu kavram belirsizliğidir.
Durum böyle olmakla birlikte, Akyaka Yerel Yönetim Platformunun önderliğinde gerçekleştirilen çalışmalar ve etkin girişimler semeresini vermiş ve Akyaka Kadın Azmağı ve Akçapınar Azmağı yönetmelikte listeye dahil edilmiş, böylece bu her iki azmağın Kıyı Kanununa tabii olduğu kesinlik kazanmıştır. Bu yolda büyük gayret gösteren başta Alp Serdar DENKTAŞ olmak üzere tüm ilgililere şükranlarımızı sunmak görevimizdir.

23 thoughts on “Ali Sami Arlı / Akyaka Kadın Azmağının Yasal Korunma Koşulları (10.Sayıdan devam)

Bir Cevap Yazın