PSİKOLOJİ DENİNCE..

Başlıksız-1İnsan psikolojisi daha doğmadan anne karnında şekillenmeye başlayan, henüz bir fetüsken annemizin o dönemde yaşadığı her süreçten etkilenen ve hatta atalarımızın genetik kodlarıyla birlikte bize geçen ruhsal bir yolculuktur aslında. Daha dünyaya gözlerimizi açmadan şekil almaya başlayan, doğduktan sonra ilk 6 yaşa kadar en belirgin temellerin atılabildiği çocukluk dönemimiz ve o dönemdeki yaşantımız birer yetişkin olduğumuzda ne olacağımızın, nasıl bir insan olacağımızın ana belirleyicisidir. Bu sebepledir ki merkezimizde vermiş olduğumuz hizmetle öncelikle bu hassas dönemi en sağlıklı şekilde destekleyerek bir sonraki süreci karşılamak ve ortaya çıkabilecek psikolojik problemlere karşı en başta önlem almak ya da varolanı çözmek hedeflenmektedir. Bunun dışında hayatın sonraki evrelerinde karşımıza çıkan problemler için her yaştan danışana psikolojik destek vermekteyiz.
Bu çerçevede kendi uzmanlık alanlarında hizmet veren bir ekip kurduk, bu sayede yola her ne kadar ‘gebe okulu ve oyun terapisi’ adıyla çıkmış olsak da bu başlık sürecin ilk adımını simgeleyen sembolik bir anlam taşımakta ve merkezimizde çocuk, ergen, yetişkin, aile ve çift danışmanlıkları da verilmektedir. Bunun yanı sıra; bağımlılıkla ve kanserle mücadele grupları, doğal ebeveynlik eğitimleri, çocuk ilk yardım eğitimi, zeka testleri ve çeşitli yoga çalışmaları da yapılmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken bilişsel davranışçı terapi, psikodrama tekniği, oyun terapisi, transaksiyonel analiz, çeşitli grup terapi teknikleri, eft, yoga gibi birçok teknik kullanmaktayız. Amacımız sağlıklı bir psikolojiye giden yolda danışanlarımızı her şekilde desteklemek ve kendi çözümlerini üretebildikleri bir yaşam becerisi kazandırmaktır.
Gamze Bağcı Çer

Bir Cevap Yazın